Adverbs of frequency

Adverbs of frequency

35 Kč

28 karet s cílem procvičení správného slovosledu vět s frekvenčními příslovci a slovní zásobu denní rutina.

Jak s materiálem pracovat: Učitel vytvoří několik stanovišť s nastříhanými kartami. Žáci ve skupinách chodí mezi stanovišti a skládají ústřižky tak, aby vytvořili obrázek a větu zároveň. Učitel mezi žáky chodí, monitoruje, kontroluje, zdali žáci větám rozumí. Následně si společně všichni zopakují pravidla slovosledu takovýchto vět. Nakonec si žáci vyberou pět rutin a napíšou do sešitu věty o sobě a své rodině.  
Video
zde
 

koupit