Animals and their food

Animals and their food

25 Kč

3 karty, 12 kartiček, 1 pracovní list. Procvičení přítomném prostého času, 3. os. j.č., tvorby otázky, krátké odpovědi a zopakování slovní zásoby na téma animals a food.

Jak s materiálem pracovat:

Aktivita 1: Rozmístíme karty s jídlem po třídě, žákům dáme kolíčky se zvířaty. Vytiskneme jednu sadu nebo více dle počtu žáků. Žáci chodí ve dvojici ke kartám a kolíček umísťují ke správnému jídlu.

V ten moment řeknou svému spolužákovi ve dvojici větu v přítomném prostém čase, např. A rabbit

eats carrots. Až přiřadí všechny kolíčky, sednou si zpět na místo a přichází společná kontrola s učitelem, který se ptá např. What does a rabbit eat? a žáci odpovídají.

Aktivita 2: Žáci sedí ve dvojicích/trojicích, karty i kolíčky mají na lavici. Jeden žák se zeptá na konkrétní

zvíře, spolužák odpoví a přiřadí kolíček. Např. What does a panda eat? – It eats bamboo.

Učitel obchází lavice a monituruje.

Aktivita 3: Učitel má kartu s jídly v ruce, žáci kolíčky se zvířaty. Učitel se ptá: Does a bear eat grass? Žák, který má kolíček s medem řekne: No, it doesn’t. It eats honey. Přinese kolíček k učiteli a umístí ho na kartu. Dále se může učitel ptát: Does a monkey eat bananas? Žák, který má kolíček s banánem řekne: Yes, it does. It eats bananas. Přinese kolíček k učiteli a umístí ho na kartu.

Aktivita 4: Žákům rozdáme pracovní list, který si sami vyplní.

Video zde

koupit