I have, who has? - rhymes

I have, who has? - rhymes

25 Kč

24 karet na procvičení výslovnosti pomocí slov, která se rýmují.

Návod k výrobě:  Karty vytiskneme, zalaminujeme a nastříháme

Jak s materiálem pracovat:

Karty rozdáme žákům. Začíná žák, který má zelenou kartu a přečte ji. Na tuto kartu reaguje žák, který má rým, na slovo mouse a pokračuje otázkou na své kartě. Tak to jde plynule, až se skončí opět u žáka se zelenou kartou. Během mluvení žáků dáváme pozor, zda-li nezapomínají říkat u slov i neurčitý člen. Můžeme též vysvětlit pravidla otázek na podmět, pokud se s nimi ještě žáci nesetkali.
Vide zde

koupit