Important dates

Important dates

27 Kč

20 cupcakes s daty, 4 cupcakes prázdné Procvičení řadových číslovek, názvů státních svátků a mezinárodních dnů anglofonních a českých zemí.
Návod k výrobě:

Cupcakes vytiskneme, zalaminujeme a vystříhneme. Rozstříháme je tak, že oddělíme polevu a samotný cupcake, tzn. oddělíme data od názvů svátků.

Jak s materiálem pracovat:

Polovinu každého cupcake rozmístíme po třídě a žákům dáme druhou polovinu. Žáci chodí po třídě a přiřazují svou část k té druhé. Můžou chodit a radit se i ve dvojicích. Následně proběhne kontrola s učitelem, během ní si žáci i zopakují řadové číslovky. Prázdné cupcakes může učitel využít pro nadepsání dalších dat, která chce žáky naučit nebo zopakovat.

Important Dates:

Christmas Day, Labour Day, April Fool’s Day, St. Cyril and Methodius Day, Independence Day in the USA, St. Wenceslas Day, Midsummer’s Day, Independent Czechoslovak State Day, Guy Fawkes Night, Freedom and Democracy Day, St. Valentine’s Day , Christmas Eve, New Year’s Eve, Father’s Day, Halloween, Children’s Day, Mother’s Day, Remebrance Day,

Jan Hus Day, St. Patrick’s Day

Video zde

koupit