Přídavná jména - protiklady

Přídavná jména - protiklady

20 Kč

Kolečka sloužící k procvičení přídavných jmen – slova protikladná. Poté, co si žáci správně nastříhají a slepí kolečko, napíšou na řádek každé výseče správné přídavné jméno podle obrázku zvířete, např. big (elephant) na horní kolečko, small (mouse) na spodní kolečko. Kolečka si žáci mohou založit nebo vlepit do sešitu, či použít na lapbook.

Kolečky si žáci hravou formou opakují přídavná jména, mohou se i z nich zkoušet navzájem ve dvojici.
Protiklady: big – small, open – closed, thin – fat, young – old, asleep – awake, dirty – clean, hot – cold, slow – fast, hard - soft

Video zde

koupit