Přivlastňovací zájmena

Přivlastňovací zájmena

35 Kč

16 flashcards a 1 handout k procvičování přivlastňovacích zájmen a slovní zásoby na téma oblečení
 

Jak s materiálem pracovat:

Flashcards použijeme při seznámování žáků s přivlasňovacími zájmeny. Demonstrujeme rozdíly mezi I a my, you a your atd. Na každé kartě je otázka, kterou pokládáme a žáci odpovídají čím dál tím víc jistěji. Po této aktivitě rozdáme žákům handout, jehož prostření část si nalepí do sešitu a boční strany pouze přehnou ke středu. Vznikne tak otevírající se „skříň“ s oblečením. Žáci na vyznačené řádky již sami píší věty k danému číslu oblečení a zájmenu v závorce.


Video zde

koupit