Stupňování přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen

30 Kč

Stupňování přídavných jmen (comparative) jednoslabičných, víceslabičných, se spellingovými změnami, nepravidelná přídavná jména.
Obsah: Šest květin, 45 lístků s přídavnými jmény

Jak s materiálem pracovat:
Varianta 1: Žáci pracují ve dvojicích, květiny si rozprostřou na lavici a přiřazují ke každé správné lístky. Procvičují si tak, jaké jsou správné koncovky, k jakým spellingovým změnám dochází, zda je přídavné jméno nepravidelné a jaký je tedy jeho správný tvar při stupňování.
Varianta 2: Květiny rozmístí učitel po třídě, každému žákovi dá několik různých lístků, žáci chodí ke květinám a přiřazují k nim své listy. Následně proběhne společná kontrola.

Kromě květiny s nepravidelnými přídavnými jmény obsahuje každá květina osm lístků. U nepravidelných přídavných jmen je lístků pět.

Video zde

koupit