What does (s)he do?

What does (s)he do?

30 Kč

24 karet s profesemi sloužící k procvičení otázky v přítomném prostém čase 3. os. j.č. pomocí slovesa does, dále k procvičení slovní zásoby - jobs a zopakování přivlastňovacího pádu.

Jak s materiálem pracovat:

Varianta 1: Kartičky rozdáme žákům. Každý žák se podívá, jaká profese je vyobrazena na jeho kartě. Na zadní straně má nahoře napsáno, komu tato profese patří (např. Eric’s dad) a dole napsáno o jakou profesi se jedná, pokud by nevěděl. Následně čeká, až se ho někdo ze spolužáků na osobu na jeho kartě zeptá a odpoví.

-       What does Eric’s dad do?

-       He is a pilot.

Poté co odpoví, pokračuje otázkou, kterou má na své kartě. Reaguje další žák svou kartou. 

 

První otázku klade žák, který má na své kartě semafor se svítícím zeleným světlem. Aktivita končí u žáka, na jehož kartě je semafor se svítícím červeným světlem.

 

Varianta 2: S kartami lze pracovat jako s dominem. Všechny karty se rozloží na stůl. První kartou je karta se semaforem svítícím zeleným světlem. Zvolíme žáka, který přečte otázku na této kartě. Reaguje na ni žák, který na stole jako první najde kartu se správnou odpovědí, přečte ji a přiřadí kartu k první kartě. Tentokrát se žáci orientují podle stejných barevných skvrn na kartičkách. Konečná karta je opět ta se semaforem s červeným světlem.

 

Profese: painter, baker, builder, cook, dentist, doctor, farmer, firefighter, librarian, postman, postwoman, gardener, mechanic, musician, nurse, photographer, pilot, policeman, policewoman, scientist, teacher, vet, writer

Video zde

koupit