Colours and school supplies

Colours and school supplies

30 Kč

Karty na procvičení a upevnění slovní zásoby na téma barvy a školní předměty a dále na procvičení fráze What about yours? 
Návod k výrobě: Karty vytiskneme, zalaminujeme a nastříháme.
Jak s materiálem pracovat: Karty rozdáme žákům. Začíná žák s kartou, na které je semafor svítící zeleně. Složí větu na základě informací, které má na kartě a řekne ji nahlas. Následně se ptá otázkou „What about yours?“. Reaguje žák s kartou, na které se vyskytuje slovíčko, o kterém předchozí žák mluvil naposled. Např. Žák 1: My ruler is brown. What about yours? Žák 2: My ruler is green. Žák 2 pokračuje s další informací na jeho kartě a otázkou What about yours? Na ni opět reaguje další žák, který má stejné slovíčko na své kartě. Takto to jde dál a dál, až to celé uzavře žák s kartou, na které je semafor svítící červeně.

Slovní zásoba: ruler, pencil, rubber, glue, pen, pencil case, scissors, book, brush, sharpener, crayon 

Video zde

koupit