Materiály

Cake-one

First conditional

25 Kč

14 karet pro procvičení a upevnění prvního kondicionálu. Návod k výrobě: Karty vytiskneme, zalaminujeme a nastříháme. Jak s materiálem pracovat:...

koupit detail
Cake-one

Be going to

25 Kč

Procvičení vazby be going to pro blízkou budoucnost.
Jak s materiálem pracovat:
Varianta 1 – Učitel používá jen zelené karty, říká žákům věty a oni
...

koupit detail
Cake-one

My goals for a year

30 Kč

Dva motivy listů pro stanovení si cílů a plánu, jak jich dosáhnout, na kalendářní rok nebo delší časový úsek.
Návod k výrobě: Všechny listy
...

koupit detail
Cake-one

Mé cíle (nejen) v novém roce

35 Kč

Dva motivy listů pro stanovení si cílů a plánu, jak jich dosáhnout, na kalendářní rok nebo delší časový úsek. 
Návod k výrobě: Všechny listy...

koupit detail
Cake-one

Halloween

45 Kč

24 slovíček a k nim čtyři aktivity – 1. Square puzzle 2. Já mám, kdo má 3. Flashcards 4. Handout. Cíl: Naučit se slovíčka spojená s tématem Halloween...

koupit detail
Cake-one

I have, who has? - rhymes

25 Kč

24 karet na procvičení výslovnosti pomocí slov, která se rýmují.

Návod k výrobě:  Karty vytiskneme, zalaminujeme a nastříháme

Jak s materiálem

...

koupit detail
Cake-one

Adverbs of frequency

35 Kč

28 karet s cílem procvičení správného slovosledu vět s frekvenčními příslovci a slovní zásobu denní rutina.

Jak s materiálem pracovat: Učitel
...

koupit detail
Cake-one

There is / there are

30 Kč

18 karet na procvičení vazby there is / are pro popis, kdy se někde něco nachází.

Jak s materiálem pracovat: Karty rozdáme žákům. Začíná žák s
...

koupit detail
Cake-one

Třídní pravidla

35 Kč

Materiál obsahuje plakát třídní pravidla v sedmi různých rámečcích.

Vybraný plakát si vytisknete ve velikosti A4 nebo necháte vytisknout v...

koupit detail
Cake-one

Say or do something nice

25 Kč

12 karet, včetně černobílé verze, díky nimž se děti učí, jak se k sobě chovat hezky.

Návod k výrobě:

Karty vytiskneme, zalaminujeme a

...

koupit detail