Materiály

Cake-one

Sebehodnocení - roboti

25 Kč

10 obrázků robotů, kteří slouží jako prostředek sebereflexe žáků a jako zpětná vazba pro učitele. Roboti jsou v českém i anglickém jazyce.

Návod k

...

koupit detail
Cake-one

Vyjadřování množství - (a) few, (a) little, many, much

40 Kč

Tři aktivity na procvičení quantifiers - málo, trochu a hodně. Aktivity do lavice, do celé třídy a do sešitu.

Obsah:

1. karty truhly (6 ks) +

...

koupit detail
Cake-one

Past Continuous Tense

30 Kč

24 karet na procvičení minulého průběhového času

Jak s materiálem pracovat:

Varianta 1 – Žáci pracují ve skupinkách, karty jsou na stole

...

koupit detail
Cake-one

Žabky - záložky

25 Kč

Šest druhů záložek, každý druh má šest různých tvarů, dohromady 36 záložek. Na záložkách jsou slovní hříčky týkající se žabek. 
Návod k výrobě: 

...

koupit detail
Cake-one

BE GOING TO - HRA

30 Kč

24 karet na procvičení vazby be going to (budoucí čas), tvoření otázek
Jak s materiálem pracovat: Varianta 1 – Dva žáci hrají proti sobě. Karty leží

...

koupit detail
Cake-one

Colours and school supplies

30 Kč

Karty na procvičení a upevnění slovní zásoby na téma barvy a školní předměty a dále na procvičení fráze What about yours? 
Návod k výrobě: Karty

...

koupit detail
Cake-one

First conditional

25 Kč

14 karet pro procvičení a upevnění prvního kondicionálu. Návod k výrobě: Karty vytiskneme, zalaminujeme a nastříháme. Jak s materiálem pracovat:...

koupit detail
Cake-one

Be going to

30 Kč

Procvičení vazby be going to pro blízkou budoucnost.
Jak s materiálem pracovat:
Varianta 1 – Učitel používá jen zelené karty, říká žákům věty a oni
...

koupit detail
Cake-one

My goals for a year

30 Kč

Dva motivy listů pro stanovení si cílů a plánu, jak jich dosáhnout, na kalendářní rok nebo delší časový úsek.
Návod k výrobě: Všechny listy
...

koupit detail
Cake-one

Mé cíle (nejen) v novém roce

35 Kč

Dva motivy listů pro stanovení si cílů a plánu, jak jich dosáhnout, na kalendářní rok nebo delší časový úsek. 
Návod k výrobě: Všechny listy...

koupit detail