First conditional

First conditional

30 Kč

14 karet pro procvičení a upevnění prvního kondicionálu. Návod k výrobě: Karty vytiskneme, zalaminujeme a nastříháme. Jak s materiálem pracovat: Varianta 1: Karty rozdáme žákům. Ti chodí po třídě a vždy ve dvojici se zeptají navzájem na otázku, kterou mají na kartě. V momentě, kdy každý v této dvojici řekne činnost, kterou by dle karty vykonal, vymění si společně své karty a jdou se ptát někoho dalšího. Proces se opakuje, takže si žáci neustále kartičky prohazují a procvičují takto ústně spoustu vět v prvním kondicionálu. Varianta 2: Žáci sedí ve skupinkách, karty leží před nimi. Jeden žák si vezme kartu a přečte na ní otázku. Druhý žák na otázku odpoví. Třetí se může doptat další otázkou. Např. 1. What will you do if you go to the city? 2. I will go shopping if I go to the city. 3. What will you buy if you go shopping?

koupit