Past Continuous Tense

Past Continuous Tense

30 Kč

24 karet na procvičení minulého průběhového času

Jak s materiálem pracovat:

Varianta 1 – Žáci pracují ve skupinkách, karty jsou na stole obrázkem dolů. Jeden žák po druhém si karty tahají, navzájem se ptají „What were you doing at 7 a.m. this morning?“ a odpovídají dle obrázku na kartě. Pokročilejší žáci se mohou ptát doplňkově na to, proč tu danou věc spolužáci dělali. Obrázky jsou zvolené tak, aby situace byly vtipné a bizarní na to, aby je člověk dělal v sedm hodin ráno. 

Varianta 2 – Žáci se ptají ostatních v rámci celé třídy, vyvolávají spolužáky jménem, a ti odpovídají a ptají se dalšího.

 

Varianta karet je s nápovědou (na kartě napsaná otázka i sloveso) a bez nápovědy (jen obrázek). Některé situace jsou si podobné, aby žáci mohli dál rozvíjet konverzaci, že tu danou aktivitu třeba dělali spolu a proč (pick flowers, jump in puddles). Je ale na vás kolik a jaké karty použijete v hodině.

 

Obrázky na kartách: walk in the rain, gardening, play with a ball, ski, run to school, pick flowers, play hockey, eat ice-cream, ice skate, jump in leaves, walk in puddles, go to school, swim in the sea, run in the rain, work in a garden, build a snowman, get dressed, catch slowflakes, water plants, swim in a river, sledge, rake leaves, jump in puddles.

Video zde 

koupit