Vyjadřování množství - (a) few, (a) little, many, much

Vyjadřování množství - (a) few, (a) little, many, much

40 Kč

Tři aktivity na procvičení quantifiers - málo, trochu a hodně. Aktivity do lavice, do celé třídy a do sešitu.

Obsah:

1. karty truhly (6 ks) + zlaťáky (54 ks)

2. karty velké truhly (6 ks) + velké zlaťáky (54 ks)

3. list na založení do sešitu

Cíl: Procvičení vyjadřování množství, počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen

 

Jak s materiálem pracovat:

1. Truhly rozmístíme na lavice, žákům rozdáme zlaťáky. Žáci chodí ke stanovištím

a umisťují zlaťáky na správné truhly, podle toho, zdali se jedná o počitatelné nebo nepočitatelné podstatné jméno. Např. water umístí na little, friends na few. Můžete použít jen některé truhly (a few, a little nebo much, many) nebo všechny truhly dohromady. Stejně tak zlaťáky si vyberte dle potřeby nebo množství dětí ve Vaší třídě. Tuto aktivitu můžou hrát děti i ve skupinkách, kdy mají všechny truhly před sebou a společně se rozhodují, jaké zlaťáky kam umístí. Následuje společná kontrola s učitelem.

 

2. Toto je varianta k aktivitě č. 1. Velké truhly rozmístíme po třídě a žáci na ně lepí správné zlaťáky pomocí lepící gumy. Truhlu vytiskněte a zalaminujte. Otvor pro ústa nevystřihávejte, tímto se na tu zalaminovanou plochu budou také dát lepit zlaťáky. Posléze si truhly vysbírejte a společně s žáky zkontrolujte, jestli jsou na nich nalepené správné zlaťáky.

 

3. Touto aktivitou si žáci upevní učivo ještě psanou formou. Oba listy si žáci nalepí do sešitu a do políček si vepíšou šest slov, která k dané truhle patří. Toto lze zadat i jako domácí úkol.

Video zde

koupit