Materiály

Cake-one

What does (s)he do?

30 Kč

24 karet s profesemi sloužící k procvičení otázky v přítomném prostém čase 3. os. j.č. pomocí slovesa does, dále k procvičení slovní zásoby - jobs a...

koupit detail
Cake-one

Sebehodnocení

20 Kč

Čtyři sebehodnotící listy, dva v češtině, dva v angličtině.

Obsah: Nejlepší vzpomínky, největší výzvy, co jsem se o sobě dozvěděl/a, mé úspěchy

 

...

koupit detail
Cake-one

Přivlastňovací zájmena

35 Kč

16 flashcards a 1 handout k procvičování přivlastňovacích zájmen a slovní zásoby na téma oblečení
 

Jak s materiálem pracovat:

Flashcards

...

koupit detail
Cake-one

Budoucí čas - will

35 Kč

20 obrázků (věštecké koule) s 20 druhy povolání, barevná i černobílá verze. Procvičení budoucího času, otázka a kladná věta, pomocí tvaru will –...

koupit detail
Cake-one

Animals and their food

25 Kč

3 karty, 12 kartiček, 1 pracovní list. Procvičení přítomném prostého času, 3. os. j.č., tvorby otázky, krátké odpovědi a zopakování slovní zásoby na...

koupit detail
Cake-one

Important dates

27 Kč

20 cupcakes s daty, 4 cupcakes prázdné Procvičení řadových číslovek, názvů státních svátků a mezinárodních dnů anglofonních a českých zemí.
Návod k...

koupit detail
Cake-one

Past Continuous

27 Kč

30 karet s otázkou What were you doing when the phone rang? a pod touto otázkou je na každé kartě jiný obrázek znázorňující odpověď.
Žáci si...

koupit detail
Cake-one

Stupňování přídavných jmen

30 Kč

Stupňování přídavných jmen (comparative) jednoslabičných, víceslabičných, se spellingovými změnami, nepravidelná přídavná jména.
Obsah: Šest květin,...

koupit detail
Cake-one

Přidej dvě písmena

25 Kč

24 oboustranných karet na procvičení slovní zásoby.

Jak s materiálem pracovat:
Varianta 1: Nakopírujeme tolik karet, kolik bude potřeba do dvojic...

koupit detail
Cake-one

Present Perfect - bludiště

40 Kč

15 karet s obrázky a tabulkou "bludištěm" se slovy. Cílem je procvičení předpřítomného času ve 3. os. jedn. č. a nepravidelných sloves.

Karty...

koupit detail